Menu Close

สี Dulux Inspire

🏠จะเลือกสีสำหรับทาบ้านภายนอก 👉เลือกสี Dulux Inspire ชนิดกึ่งเงา

ราคาเริ่มต้น 3×× บาท

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

  • เทคโนโลยีที่ให้สีสวยสดเหมือนใหม่ยาวนาน
  • ปกป้องสีสวยยาวนาน
  • ป้องกันสีหลุดล่อน
  • การกลบมิดได้ดี
  • สามารถเช็ดล้างได้
  • กลิ่นอ่อน
  • สารระเหยต่ำ
  • ไม่ผสมสารปรอทและตะกั่ว

📌Dulux Inspire

คลังสี Dulux แน่นๆ ต้องที่ KTL Group 2019