Menu Close

COTTO-C001017 simply อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

3,080.00 ฿

PRODUCT MAIN CAT คอตโต้
PRODUCT USE LOCA ภายใน
PRODUCT CATEGORY BASIN
ประเภท อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์
วัสดุที่ใช้ผลิต เซรามิก
ซีรีส์ ซิมพลี โมดิช
ซีรีส์ ไม่มีรูก๊อก
กว้าง 550 มิลลิเมตร
สูง 180 มิลลิเมตร
ยาว 400 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 11.37 กิโลกรัม